LeDor VaDor - Online Zsidó TV

Élet és halál függ a nyelvtől!

Salamon király mondta: » Élet és halál függ a nyelvtől! «

Erről szól az alábbi kis történet:

Egykor egy királyfi nagyon megbetegedett és az orvosok oroszlántejet javasoltak neki gyógyírként.

De honnan szerezhettek oroszlántejet?

Egy nagyon bátor és eszes ember vállalkozott ezen feladatra. Vett tíz juhot, elvitte őket az oroszlánveremhez és naponta egy-egy juhot dobott az oroszlánoknak eledelül. Az oroszlánok megbarátkoztak így a férfivel és a tizedik napon már hagyták magukat megfejni is.

Nagy örömmel vitte haza a tejet, de útközben megaludt egy szálláson és azt álmondta, hogy testének minden tagja magának tulajdonította az érdemet az oroszlántej megszerzésében. A lábak azt mondták, hogy ők vitték gazdájukat a veremhez, a kezek, hogy ők fejték meg az oroszlánt. A nyelv azt mondta, hogy enyém a legnagyobb érdem, hiszen én adtam emberünknek a tanácsot, hogy kérjen tíz juhot a kitűzött célra.

A többi testrész azonban lehurrogta: Te vagy a legkisebb tagja az emberi testnek és még te fennhéjazol? De a nyelv így felelt: Majd meglátjátok, hogy minden csakis tőlem függ!

Másnap a férfi elérkezett a királyhoz a tejjel, és jelentette hogy szerzett tejet egy ebanyától.

A király erre indulatosan felkiáltott: Bolonddá tettél minket, hiszen elég eb van itt, ezért nem kellett volna messzire elmenni érte. Börtönbe, akasztófára vele!

A férfi újból álomba merült a börtönben. A nyelv így szólt: Ugye megmondtam, hogy minden tőlem függ. Elismerjük feleltek a többi testrészek, de ments meg minket a haláltól, ha oly hatalmas vagy.

Másnap, mikor vitték a vesztőhelyre, könyörgött, hogy hallgassák meg őt, mert megmentheti a királyfit, hiszen csupán félreértés történt.

Elmondta, hogy ő tényleg oroszlántejet hozott, de Jeruzsálemben ebtejnek nevezik azt. A király megörült és a tejet megittaták a beteg királyfival, aki meg is gyógyult tőle rögvest

Balog Dániel

Korábbi híreink