LeDor VaDor - Online Zsidó TV

Élet ösvénye

TFILINLÉGOLÁS, avagy az imaszíjak helye a karon és a fejen?

Rasbam- Rási unokája volt- , szerint a Tefilin parancsa, figyelmeztet bennünket, a parancsolatok megszívlelésére, amely az Énekek Énekének ezen verséből: „Szoríts engem pecsét gyanánt a szívedre” tanulható ki.

A tefillin felvétele a Szentírásnak parancsán alapul. „Kösd azokat (tudniillik Isten parancsait) jelül kezedre és legyenek emlékeztetőül (homlokdíszül) szemeid között” – mondja négy helyen is a tóra. Hagyományos magyarázat alapján oly módon teljesítjük ezt az isteni parancsot, hogy a tórának azt a négy szakaszát, amely ezt a rendelkezést tartalmazza, ima közben pergamentre írva és egy bőrtokba zárva, magunkon tartjuk.

Balog Dániel

Hány fajta Tfilinlégolási rendszert lehet megkülönböztetni és hogyan?

A keleti zsidó testvéreink és a chaszid (“szfárd”) askenázok kifelé tekernek, míg a hagyományos askenáz szokás szerint befelé. Tifelétek, Kornél, Kisvárdán sokan kifelé tekerték. És még nagyon sok más helyen Magyarországon, főleg a keleti, “interlandi” felén. Valamint pár száz éve még léteztek itt a Kárpát-medencében igazi szefárd zsidók is, akik, ha jól tudom, a Balkán felől érkeztek. Ma pedig grúz zsidó testvéreink azok, akik ezt a fajta tekerést követik itt, a Turul szárnyai alatt. De az a lényeg, hogy meglegyen a 7 tekerés.  A 7 tekerést is különféleképpen lehet számolni, attól függően, hogy beleszámoljuk-e a félfordulatot a hétbe. A kép azt a szokást követi, mely csak az egész fordulatokat számolja. Ezért ami nyolcnak tűnhet, az valójában csak hét. Magán a kézfejen is sokféle módon lehet tekerni a szíjat. De az már tényleg nem a lényegi része a tfilin micvájának. Amihez a kedves hozzászólók még nem fűztek megjegyzést: a fejre való tfilin csomójának is van másik változata. Konkrétan a négyszögletes (nekem is ilyen van). Ez volna a hagyományos askenáz csomó. Érdekes módon a jemenieké szintén négyszögletes, egy kis különbséggel, amire egyszer majd kitérhetünk.  A szefárdok, egyes chászid csoportok, és még a litvis zsidók között is nagyon sokan a képen látható dálet formájú csomót használják.

Micha (Sofer)

Ómerszámlálás-  Szfirat Háómer

A forrása ennek a micvának Mózes harmadik könyvében található:

Számoljatok a szombatra következő naptól, tehát attól a naptól, amelyen elviszitek a felmutatásra szánt kévét, hét teljes hetet.  Ötven napot számoljatok a hetedik szombat utáni napig és akkor mutassatok be új ételáldozatot az Úrnak.

Mózes ötödik könyve is megemlíti:

Számolj azután hét hetet. Attól fogva kezdd számolni a hét hetet, hogy sarlóval kezdenek aratni.  Akkor tartsd meg a hetek ünnepét Istenednek, az Úrnak, és adj önkéntes áldozatot aszerint, ahogyan megáld Istened, az Ő-való.

Amikor a Szentély még állt, akkor a Peszach utáni napon áldozták fel az úgynevezett omer áldozatot. Az omer név egyébként mennyiséget jelent azt a mennyiséget (omert) jelenti amit a korban-hoz  kellett hozni amit a kohén feláldozott  az oltáron. Áldozat  árpából készült, lehetővé tette az új élelmiszer-gabona használatát.

Ma a micva ”csak” rabbinikus a legtöbb magyarázó szerint, bár Rambam szerint ma is tórai micva. Peszach második napjától kell számolni, minden este  áldas elmondásával.

A Minchat Chinuch így ír a micva okáról:

Ez a micva mutatja meg, hogy az egyiptomi kivonulásnak az egyik  fő oka az volt, hogy megkapjuk a Tórát.

Minden egyes nappal,  minden egyes számolással közelebb kerülünk a Tóra adás napjához és kötelességünk lelkileg is emelkedett szintre eljutni Savout napjáig.

Yehoshua Racz Rabbi

Az ómerszámlálás fénye - De mi a mélyebb kapcsolat az omer és a beszéd között?

A háláchából (zsidó törvénykezésből) tudjuk, hogy az omert állva és hangosan kell elmondani minden nap sötétedés után.

Yitzhak Lurya, másnéven az Ári-Hákádos azt írja, hogy a beszéd vagy elmond héberül אמר (omer) valójában három szónak a rövidítése. Ezek a fény,אור (or), víz, מימ (máim) és égbolt, רקיע (rákiá’á). Hagyományunk szerint az Ö-való tíz mondással teremtette a világot (ászárá meámárot, עשרה מאמרות). A hatnapos teremtés alatt létrejött összes dolog a fent említett három állomáson mindenképpen végigmegy. Így a Teremtő beszéde jelenti azt a fényt, ami a felső világokból az alsó világok felé áramlik lefele s eközben a fenti sorrendben megjelenő szakaszokon megy keresztül.

Ha megnézzük a szavak utolsó betűit, vagyis az ájint, a memet és a rést, megkapjuk az עמר (omer) szót.

Ez azt jelenti, hogy ha mi hangosan, beszéddel számoljuk az omert minden nap, valójában az Ö-való által kisugárzott fényt hozzuk le a mi világunkba, mindeközben az omer maga segíti az alászálló fényt fordított sorrendben visszavinni forrásához, vagyis oda ahonnan jött. A fordított sorrendet az utolsó betűk jelentik. Továbbá a kimondott omer nap maga megtisztítja lelkünket, szívünket, és az omer számlálás végére érve spirituálisan olyan magas szinten leszünk, hogy érdemesek lehetünk a Tórát megkapni a Színáj-hegyén az Ö-való segítségével.

Lefkovics Kornél

Fel az oldal tetejére