LeDor VaDor - Online Zsidó TV

II. fejezet


“Melyik az a helyes életút, amelyhez az embernek érdemes ragaszkodnia?”

Az öt szent tanítvány közül Rabbi Elázár Ben Árách válasza tetszett neki a legjobban, aki azt mondta, hogy a Jó Szív a legfontosabb, a Lév Tov. A tanítványok válaszai a Tóra “Tov” első szóhasználatán alapult. Ben Árách azért ezt válaszolta, mert a Tóra először a 32. szó után említi a Tov-ot, ami megegyezik a szó gemátriájával (számértékével). A többiek válaszát, vagyis a jó szemet, a hűséges társat, a jó szomszédot és az előrelátást a Jó Szív mind magában foglalja és ez a legáltalánosabb. Mindennek a kulcsa a Jó Szív, a Lév Tov!

Lév Tov gemátriája 49 (32+17). Jó Szíven dolgozni a legfontosabb a Tóraadás ünnepére való felkészülésben.

A bölcsek úgy tanítják, hogy a Tov magára a Tórára utal. Az omerszámlálást két részre lehet bontani. Az első része a Szív, a Lév, 32, a számlálás első 32 napjára, a második a Jó, a Tov, 17, a számlálás végső 17 napjára utal.

Lefkovics Kornéli& Pirke Ávot: II. fej., 10.misna


 

“Ne légy könnyen haragvó!”

A harag nemcsak rossz tanácsadó, de az emberi méltóságunkat is lealacsonyítja, ha eluralkodik rajtunk!

Bölcseink szerint 3 dolog árulja el az embert a maga igazi mivoltában: a pénztárcája, a pohara és a haragja.

A jótékonyság, a gavallér ember tulajdonsága, mely akkor nyilatkozik meg, mikor a pénztárca elővételre kerül: még mielőtt azt az ember előveszi, arcának mimikájából és kezének mozdulatából, kiderül mennyire is bőkezű.

A pohár, közelebbről a boros pohár, az ital, a részegség vagy akár az illuminált állapot: az ember  “igazi énje” jön elő, ahogyan a közmondás is tartja, “borban az igazság”!

A  harmadik, a féktelen  harag, mely nincs tekintettel semmire, csak káromkodik és átkoz, sőt ölni is kész.

Balog Dániel& Pirke Ávot: II. fej., 15.misna, R. Eliezer