LeDor VaDor - Online Zsidó TV

Könyvrendelés/ Book order form

A kincsőrző Fa- Zsidó mesék és elbeszélések 

A könyv ára 2200 Ft + postai utánvét. (1 db könyv esetén 830-1000 Ft)

Price of the book  is 2200 HUF + postal fee.

Ezen könyvecskét nyugodtan olvashatjuk a „gyerek előtt”, beszélhetünk róla a „gyerek előtt”, sőt kívánatos is volna olvasni a gyermekeknek, olvasnia a gyermekeknek, avagy akár együtt olvasnunk a gyermekekkel és beszélnünk az itt olvasható mesékről, elbeszélésekről. Mi több! Kívánatos volna olvasni a felnőtteknek is! Egyáltalán mindenkinek! Hiszen ez a könyvecske egy igazán szép könyv, kívül-belül az. Egy „épületes” könyv.

E könyvecskéből okulhat olvasója, meséinek, elbeszéléseinek hallgatója, hiszen az itt találhatók alkotják a zsidóság „épületének” egyik fundamentumát; az itt olvashatók formálták évszázadok alatt a zsidó gyermekek gondolatvilágát, és többnyire azok még felnőttként is emlékeztek ezekre a mesékre, elbeszélésekre, példázatokra, legendákra. Ezek, az efféle „épületes” írások, alakították és gazdagították lelküket és őrizték hitüket, hitüket Istenben és egy jobb világban, egy mesebeli világban, melynek el kellene jőnie a valóságban is, hiszen az jó volna mindenkinek, az igazán szép volna.Mesekönyvet tart kezében a kedves olvasó, a mese tradicionális értelmezésében, hiszen a mese egy olyan tanulságos történet, melyben a jó rendszerint elnyeri méltó jutalmát, a gonosz pedig meglakol.

A meséket a felnőttek találták ki. Voltaképpen minden kitalált, avagy valóságon alapuló, de kiszínezett történet egy mese, és azt az ember metafizika iránti igénye hívja életre, hiszen mindaz, amit érzékszerveinkkel nem érzékelünk, az érzékeinken túli világ, ha úgy tetszik: mesevilág. Él bennünk egy vágy, egy kívánság, egy óhaj, egy igény, hogy létezzen egy olyan világ, ahol érvényesül a szép és a jó; ahol érvényesülnek az isteni alapelvek. A mese és az e könyvecskében olvasható zsidó mesék, elbeszélések nem a valóságról szólnak, hanem a valóságot kívánják alakítani, befolyásolni. A szülők, nagyszülők vagy a pedagógusok által elmondott mesék – túl a bensőséges hangulat mellett – a személyiségfejlesztést is szolgálják, a gyermek kreativitását és fantáziáját is kibontakoztatják. A mesék hallgatása megdolgoztatja a gyermek képzelőerejét és nem látja el előre gyártott vizuális élménnyel, sablonokkal, mint napjaink tömegkommunikációs eszközei: a rajzfilmek, gyerekfilmek, fantasy-filmek. A hagyományos zsidó irodalomból: midrásokból, Talmudból vett történetek, elbeszélések „gyermeki nyelvre” fordított változatai szintén ezt a felettébb kívánatos célt szolgálják: a személyiségfejlesztést. Fejlődjön e könyvecske által gyermek és felnőtt, hiszen itt nincs határ!

Jó olvasást a gyermekeknek! Jó olvasást a felnőtteknek! „Épüljünk”, hogy tudjunk építeni!

                                                                                                                                                                                                        Oláh János, előszava 

 

Megrendelőlap

Az űrlap kitöltését követően, postázzuk a könyvet!

Darabszám/How many pieces:*: Neved/Your Full Name* Címed (utca/házszám / Your Address (Steet name and number)* Emelet, ajtó / floor, door * Helység / city * Irányítószám / ZIP code * State and/or Country (only for outside Hungary / Csak Magyarországon kívüli rendelés esetén) Telefonszám / telephone number* Email címed / Your e-mail adress* Egyéb megjegyzés