LeDor VaDor - Online Zsidó TV

MÓZES SZÜLETÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI!

1. Mózes egy zsidó név ezért nehéz elképzelni, hogy a Fáraó lánya nevezte volna el, hiszen a Talmudból tudjuk (Szotá 13b), hogy a Fáraó nem beszélt Láson HáKodes nyelven, így a lánya sem tudhatott. Pedig a Tóra azt mondja, hogy a Fáraó lánya húzta ki a fiút a vízből! Igen ám, de nem azt mondja, hogy a “kosárból”.

Ezért így kellett volna elnevezni a fiút: משיתיו

Ami arra utalt volna, hogy Bászjá, a Fáraó lánya húzta ki. De mivel ez a szó áll: משיתהו ezért ez azt jelenti, hogy másvalaki húzta ki a vízből. Ez a másvalaki pedig Mózes anyja, Jócheved volt és ő is nevezte el a héber nevén a gyermeket hálából Bászja iránt aki tényleg a vízből húzta ki. (Tojszfojsz Bráchá)

2. Helyénvalóbb lett volna משוי-nak elnevezni, mert őt húzták ki a vízből. Azért lett végül משה, hogy tudassa velünk, Mózes magát húzta ki a vízből. Saját érdeme miatt menekülhetett meg. (Midrás HáGádol)

3. Azért hívták משה-nak, mert ez a név már előre jelzi nekünk küldetését, hogy másokat (a zsidó népet) fogja megmenteni a víztől (Jám Szuf). (Rokéách)

4. Bászjának eredetileg משוי-nek kellett volna elneveznie, azonban a Kádos Báruch Hu tette a szájába a משה nevet, ami HÁSEM neve visszafelé (השמ)! (Crur HáMor)

5. Mózes héber neve valójában két egyiptomi szónak a kombinációja (מו és שה).

מו azt jelenti víz, míg שה azt jelenti kihúzott. Így Bászjá nem elnevezte a gyereket, hanem a név magáért beszél, hogy mi is történt vele. (Ben Ish Cháj)

6. Mózes mesterünknek 10 neve volt:

ירד, חבר, יקותיאל, אביגדור, אבי סוכו, אבי זנוח, טוביה, שמעיה, לוי, ומשה

Mégis az Ö-való csakis משה néven hívja őt. (Vájikro Rábbo)

7. Fáraó lánya tudott volna mosdani és fürdeni apja palotájában is. Azért ment le a folyóhoz, hogy alámerüljön és betérjen a judaizmusba (Ábrahám, Izsák és Jákob közösségébe). (Megila 13a)

Ezért Bászjá saját érdeme alapján nevezhette el a gyermeket. (Chochmát HáTorá)

8. Fáraó rendelete az volt, hogy dobjanak minden újszülött fiúgyermeket a Nílusba (hébert és egyiptomit egyaránt), nem pedig azt, hogy öljék meg a gyermekeket (miután látta, hogy az nem megy). Bászjá nem akarta, hogy úgy tűnjön, mintha apja parancsa ellen cselekedne a gyermeket illetően ezért nevével jelezte, hogy a gyereket igenis bedobták a vízbe a Fáraó parancsának megfelelően, de ki is húzta onnan. (Torát Gávriel)

9. Érdekes, hogy maga Fáraó is משה néven hívja Mózest. Ez volt egy ajándék a Kádos Báruch Hutól, Hásgáchá Prátit. Az egyiptomiaknak elvette az értelmét (Dá’át), így olyanokká váltak mint az állatok (akiknek nincsen Dá’átja, ‘következtető tudása’).Nem gondoltak bele egyszer sem, hogy Mózes lehet a zsidó nép megváltója, aki a palotában nőtt fel, Midjánból 40 év után visszatért és a vízből húzták ki. Ezekbe nem gondoltak (nem voltak képesek) mélyen belegondolni és a megfelelő következtetést levonni. (Od Joszef Cháj)

Hásgáchá Prátit : az egyik legfontosabb zsidó gondolat, miszerint az Ö-való személyesen figyeli, vezeti, tereli és irányítja minden egyes zsidó lelkét és annak sorsát.

Lefkovics Kornél

Korábbi híreink