LeDor VaDor - Online Zsidó TV

Purim

Chanuka felül, Purim alul?

Akinek van gyereke vagy már látott gyereket a címben szereplő két ünnepen az tudja, hogy ilyenkor milyen az ünnephez kötődő játékkal szoktak játszani. Régebben kizárólag fából készültek ezek a játékok, mellyel hozzászoktatták a kis gyerekeket a Tórához, pontosabban a Tóratekercshez, amit szintén fából készült tartóra tekernek fel. Alapvető különbség van a  két ünnepi játék között, melyből szintén lehet tanulni valami fontosat. Purimkor a gyerekek fából készült kereplőket forgatnak, melynek kialakítása miatt kezükkel alulról fogják meg a kereplőt, míg körkörös mozdulattal zajt csapnak a tetején lévő szerkezettel a gonosz Hámán nevének kiejtésekor. Chanukakor szintén fából készült trendelit forgatnak, aminek a kialakítása olyan, hogy a játékos felül megfogja a trendelit és egy ügyes pörgő mozdulattal már forog is a kis fajáték.

Purimkor Eszter, Mordecháj, a Nagy Gyülekezet tagjai és az akkori zsidó nép imájának, bűnbánásának és megtérésének köszönhették az Ö-való könyörületét megmenekülésükre, vagyis a nép felemelkedése alulról induló folyamat, amit a kereplő alulról fogása jelképez. Chanukakor pont az ellenkezőjére emlékeztet a trendeli. Felülről pörgetik, vagyis a segítség az agresszív Hellén kultúrával szemben egyenesen felülről érkezett, az Ö-való a zsidó nép iránti szeretetéből adódóan menekítette meg őseinket mind fizikai síkon a harcmezőkön, mind szellemi síkon a Szentély újbóli felavatását illetően. Idén mikor kezedbe veszel egy trendelit, gondolj erre a határtalan szeretetre mely felülről jön, így a chanukai gyertyák lángjai erősebben fognak majd világítani és melegebbé teszik szívedet.

Lefkovics Kornél

Chajéj Moshe!

Jövő hét szombat este Purim, mely ünnep neve a Pur szóból ered, ami sorsvetést jelent. A gonosz Hámán sorsot húzott, hogy melyik hónapban pusztítsa el a zsidókat Perzsiában. Örült is mikor Ádár hónapjára esett a sors, mert tudta, hogy Ádár 7-én, nálunk Zájin Ádárban adta vissza Mózes lelkét az Ö-valónak, testét pedig maga I-sten helyezte örök nyugalomra. Azt azonban nem tudta, hogy Mózes nemcsak ezen a napon halt meg, hanem ezen a napon is született pontosan 120 évvel azelőtt. Vagyis Zájin Ádár nemcsak járcájtja hanem születésnapja is egyben minden idők legnagyobb prófétájának. Ezért ezen a napon a zsidó nép ellenségeinek gonosz tervének negatív energiáit Mózes születésnapjának pozitív energiái megsemmisítik és további erőt adnak az Ádár hónapban tartott purimi mulatságok megtartásához és még tovább egészen Pészáchig, az egyiptomi kivonulás ünnepéig. Ezen energiákkal kívánom mindenkinek, hogy Mózes szent életének minden pillanatából merítsen erőt, tanuljon belőle és adja tovább másoknak!

Lefkovics Kornél

Ezért tartozunk Purimkor, háromféleképpen kifejezést adni hálánknak!

Mint ismeretes előttetek, a gonosz Hámán el akarta pusztítani az egész zsidó népet.

Hámán gonosz tervéhez hasonlít a következő rövid kis történet:

Egy madár fészket rakott a tenger partján, egyszer egy hullám besodorta a fészkét a tengerbe. Ezért a madár bosszút esküdött, a tengernek, hogy addig nem nyugszik, míg a tengert ki nem szárítja.

Vizet vett szájába és a szárazföldre öntötte, aztán hordott egy szemernyi homokot és bedobta  a tengerbe, így folytatta ezt a műveletet sokáig, remélve, hogy a tenger előbb- utóbb kiszárad, elpusztul.

Ekkor, jött egy másik madár és csodálkozva kérdi társától: Ugyan mit művelsz itt?

Kiszárítom a tengert. Erre  a másik madár így szólt: Sokkal hamarabb el fogsz pusztulni, semmint, hogy a tenger állagát csak enyhén is csökkentenéd.

Hámán is el akarta pusztítani a zsidókat, de az Ö- való azt mondta: Előbb el fogsz pusztulni te, semmint népemet elveszíthetnéd.

Három különböző kifejezést használ Eszter Könyve, Hámán szándékának jellemzésére:

›› elpusztítani, megölni és elveszíteni.‹‹

Megakarta gátolni Izraelt a Tóra tanulmányozásában és annak betartásában,testünket el akarta elpusztítani, és vagyonunkat megsemmisíteni. Ezért tartozunk Purimkor, háromféleképpen kifejezést adni hálánknak:

Mivel a Tóra parancsainak végrehajtásában akart gátolni minket, ezért olvassuk fel az Eszter könyvét, mivel fizikailag akart elpusztítani minket, ezért készítünk lakomát, a testünk ápolására, megerősítésére, és mivel anyagilag akart tönkre tenni bennünket, ezért adakozunk bőségesen Purim napján!

Balog Dániel

Fel az oldal tetejére