LeDor VaDor - Online Zsidó TV

Szukkot

A két szem, két csábító!

›› vegyetek magatoknak az első napon díszes fagyümölcsöt, pálmaágakat, sűrű lombú fának ágait és patak menti fűzfaágat ‹‹

Az esztrog ( citrusgyümölcs) hasonlít a szívhez, mely a jó és a rossz gondolatoknak a székhelye, ezért hoz az esztrog engesztelést a szívre, annak vétkes gondolataira.

A pálmaág hasonlatos az ember gerinccsontjához, amelyben a velő, tehát az ész lakozik, ami az egész embert jellemzi.

A myrtus levelei hasonlítanak az emberi szemhez, mely sok bűn és véteknek okozója, mivel a két szem, két csábító, mely párviadalra késztet: az erényt a bűnnel párbajoztatja meg.

A fűzfa levelei hasonlítanak az ember ajkaihoz, amelyeken olykor sok bűnös szó távozik el.

Az Ö- való tehát azt mondja, hogy e négy növény, mely az ember négy különböző testrészeire hasonlít, hozzon engesztelést a testrészekkel elkövetett bűnökre!

Balog Dániel

Szukkoti meditáció!

Szukkot ünnepe alatt (Sátoros ünnep) amikor a szukában (Sátorban) ülünk, egy pár pillanat erejéig érdemes meditálnunk a következő gondolatmeneten:

A Sátor héberül Szuká (סוכּה) ami a következő héber betűkből áll: Számech + Váv + Káf + Héj

Bontsuk fel ezt a szót külső és belső betűpárokra, majd nézzük meg gemátriai értéküket:

Külső betűpárok: Számech + Héj = 60 + 5 = 65

65 a számértéke az Ö-való egyik ötbetűs nevének is:

א-ד-ו-נ-י = Álef +Dáled + Váv + Nun + Jud = 1 + 4 + 6 + 50 + 10 = 65

Belső betűpárok: Váv + Káf = 6 + 20 = 26

26 a számértéke az Ö-való legszentebb, négybetűs nevének:

י-ה-ו-ה = Jud + Héj + Váv + Héj = 10 + 5 + 6 + 5 = 26

Így már jobban érthető mi a kapcsolata a Szukának és az Ö-valónak. A Sátor nemcsak békét és életet hoz ránk hanem meg is védelmez minket (lásd a sátor falai).

A Sátorban egyesül a fenti két Név, méghozzá kívülről befele egyre Szentebb. Saját boldogságunkra is akkor lelünk, ha kívülről befelé haladva egyre Szentebb dolgokra bukkanunk magunkban.

Szukkot ünnepe alatt rengeteg pozitív micvát (parancsolatot) teljesíthetünk, melyek kapcsolatban állnak magával a Sátorral. Igyekezzünk teljesíteni őket magunk és az Ö-való örömére!

Chág Szukot Száméách!

Lefkovics Kornél

A négy különböző csoport, egy csoportba egyesüljön!

Az esztrognak illata és íze is van, ez az igaz ember, aki úgy tudományban, mint nemes cselekedetekben kitűnik, a pálmaágnak ízletes gyümölcse van ugyan, de nem áraszt kellemes illatot, az olyan emberre vall, aki tudományt szerzet ugyan, de tettei, cselekedetei nem állnak arányban tudományával.

A myrtusnak kellemes illata van, de nincsen íze, ilyen az olyan ember, aki jót cselekszik, de tudatlan és a Tóra koronáját nem szerezte meg, a fűzfához hasonlóan, melynek se íze, se kelleme nincs, vannak emberek, akik sem tettben, sem tudásban nem tűnnek ki.

Az Ö- való azonban megkívánja, hogy mind a négy különböző csoport, egy csoportba egyesüljön, és egymásra engesztelőlegesen hasson.

Még a tudatlan,vallástalan embert sem szabad száműzni köreinkből, hanem miként  a füstölőszerhez galbánumot is használtak, aminek pedig kellemetlen szaga van, úgy kell, hogy a vallástalan embereket is szent célokhoz megnyerjük.

Balog Dániel

Szívből jövő csokor!

Szukkot a legörömtelibb zarándokünnep a 3 közül (Pészách és Sávuot mellett). Minden öröm és boldogság a szívben manifesztálódik.

Milyen kapcsolata van a szívnek és Szukkot ünnepének?

Héberül a szív lév לב.

1. Írjuk ki a lév szót teljesen és nézzük meg a betűk gemátriáját:

lév = lámed + vét

lámed = lámed + mem + dáled = 30 + 40 + 4 = 74

vét = vét + jud + táv = 2 + 10 + 400 = 412

74 + 412 = 486!

486 a Szukkot szónak is a számértéke:
סכּות = számech + káf + váv + táv = 60 + 20 + 6 + 400 = 486!

2. Mikor belépünk a szukkába (sátorba) a következő áldást mondjuk:

Báruch Átá HáSém Elokéjnu Melech Háolám Áser Kidsánu Bemicvotáv Vecivánu Lésév Bászukká!

Látjuk, hogy az utolsó két szó kezdőbetűi – ami a sátorban ülés micvájáról szól – kiadják a lév szív szót!

3. A pálmaág héberül luláv לוּלָב, azonban úgy olvassuk, hogy ló lév לוֹ לֵב azt jelenti, hogy van neki szíve. Aki az ünnep alatt luláv csokrot “bencsol” annak van szíve…

4. Az etrog citrusgyümölcsöt bölcseink a szívhez hasonlítják.luláv csokorra elmondott áldás előtt az etrog pitomja (csúcsa) lefele, a föld felé néz, az áldásmondás után azonban felfele fordítjuk és úgy rázzuk a tér 6 irányába. Ez azt is jelképezi, hogy ha szívünk lefele néz, lehangolt hangulatban vagyunk, akkor egy áldás elmondásával javíthatunk magunkon és közérzetünkön, szívünket az ég felé tudjuk fordítani.

Lefkovics Kornél

Fel az oldal tetejére