LeDor VaDor - Online Zsidó TV

V. fejezet

Hét különleges tulajdonsága van a bölcs embernek és hét a műveletlennek:

a bölcs:

  • nem szól az előtt, aki bölcsességében vagy életkorban nagyobb nála,
  • nem vág bele felebarátja beszédébe
  • nem válaszol elhamarkodva,
  • a tárgyra szorítkozik a kérdése,
  • illendően felel,
  • az elsőt elsőnek, az utolsót utolsónak mondja,
  • ha valamit nem tud, azt mondja: » Nem tudom ! « és megvallja az igazat.

Mindennek a fordítottja jellemzi a műveletlen embert.

A Gólem, tulajdonképpen “ befejezetlen dolgot “ jelent, itt a tanításban műveletlennek fordítják.

 A művelt embert a műveletlentől megkülönböztető modor és rendszer: elsősorban az illemtudás a nála nagyobb tudású és tapasztalatú ember iránt.

Türelmesen kivárja, míg az illető  befejezi a kérdést vagy mondanivalóját és csak azután felel. Felelete meggondolt, kérdése tárgyszerű, felelete határozott. Beszédjében a sorrendhez tartja magát és ezzel tanúságot tesz arról, hogy a művelt ember rendszeresen gondolkodik.

Ha valamire felelni nem tud, nem restelli bevallani. Végül, ha valamiben korábban tévedett, nem ragaszkodik makacsul álláspontjához, hanem engedi meggyőzni magát.

Aki ellenkezően cselekszik, elárulja műveletlenségét.

Balog Dániel Pirke Ávot: V. fej., 7.misna