LeDor VaDor - Online Zsidó TV

Az emberi társadalom alappillérei!

“Három dolgon áll a világ, a Tórán, az I-ten- szolgálaton és a szeretet gyakorlásán.”  

Az I-tentörvény szellemében élni hivatott emberi társadalom alappillérei:

1) a Tóra melynek magas erkölcsi tartalma nélkül a szellemiség csak a földi célkitűzések szűk körében mozogna, hiányoznék belőle, az ami az embert a földi anyagiasság fölé emeli, a legmagasabb lénynek az Ö- valónak közelségébe hozza;

2) az I-tenszolgálat, a templomi áldozatkultusz és a helyébe lépett imakultusz nélkül nincs meg az állandó kapcsolat I-ten és az ember közt, – mindkettő az embernek I- nel való viszonylatában és

3) szeretet gyakorlása nélkül ( nem a szegényekkel való jótékonykodást értjük alatta, hanem az egész emberi társadalomra kiterjedő emberbaráti kötelességek összességét) hiányzik az emberiség együvé tartozásának, az emberi szolidaritásnak összefogó érzése, enélkül emberi társadalom nem állhatna meg.

Balog Dániel & Pirke Ávot: I. fej., 2.misnaSimon