LeDor VaDor - Online Zsidó TV

Újság

Két pesti fiatal elindult, hogy felébressze a magyar zsidóság érdeklôdését a Tóra iránt. Ennek eszközeként a Facebook közösségi portált használják fel. A kezdeményezés atyja és egyben alapító tagja, Balog Dániel állítja össze az oldal tartalmát. Ikertestvére, Balog Róbert (fotográfus, videós) ötletgazdája és egyben szerkesztôje az ott megjelenô filmsorozatoknak. Hétfôn és csütörtökön, a tóraolvasás napjain Nemzedékrôl nemzedékre c. sorozatukban mindig újabb elôadót szólaltatnak meg: rabbik és a vallásban jártas fiatalok érdekes, az élettel párhuzamba állítható tanítást közölnek a Tórából. A sábbát kimenetelét követôen pedig a Cetli sorozatban mindig más rabbi válaszol a feltett kérdésekre videoüzenet formájában. A többi napokon olvasható tanításokat a tagok hozzászólásaikkal gazdagítják, és így interaktív módon vitathatják meg a témát.

– Miért nevezzük magunkat LeDor VaDor-nak?
A LeDor VaDor héber szavak jelentése nemzedékrôl nemzedékre, és nekünk épp ez a célunk, nemzedékrôl nemzedékre szeretnénk átadni a bölcsek magyarázatait.

– Kikhez szólunk?
Akik szeretnének minden nap tanulni valamit, de nincs idejük munka mellett hétköznap zsinagógába járni, és egyben azokhoz, akik még többet szeretnének tudni, és ismereteiket interaktív módon elmélyíteni.

– Miben vagyunk egyediek?
A Facebook sikerességét és technikai adottságait használjuk fel a Tan terjesztésére, és egy weboldalt hoztunk létre az oda feltöltött tanítások, magyarázatok rendszerezésére és megôrzésére.
A megosztott tanítások hossza éppen annyi, amennyi elsajátítható egy rövid idôintervallumon belül.
Heti rendszerességgel maximum 3 perces videoriportok formájában is elhozzuk a bölcsek szavait számodra (Nemzedékrôl nemzedékre c. sorozatunk).
Hetente ellátogatunk rabbikhoz, és elvisszük nekik kérdéseidet, ôk pedig videoüzenetben válaszolnak neked (Cetli c. sorozatunk).

– Miért hasznos, ha rendszeresen ellátogatsz honlapunkra?
Napról napra járatosabb lehetsz a Tórában, illetve kizárólag nem mindennapi magyarázatokhoz juthatsz.
A szülôknek lehetôséget nyújt arra, hogy gyermekeiknek érdekes tanításokkal szolgálhassanak (vagy fordítva…).
A barátaidat meglepheted nagyon különleges magyarázatokkal. – Milyen forrásokból táplálkozunk? A hazai és külföldi rabbik elôadásaiból és tanításaiból, valamint szent könyveinkbôl. Igyekszünk azon tanításokat és magyarázatokat megosztani veletek, melyek párhuzamba állíthatók mindennapi életünkkel.

Új Élet, 66. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2011. ÁPRILIS 15. NISZÁN 1. 5771