LeDor VaDor - Online Zsidó TV

Sulchán áruch

A teremtés 5325. évében Velencében jelent meg r. József Káró nagy műve a Sulchán áruch, ez nem más mint zsidó élet törvényeinek terített asztala.

Négy rend:

I. Az élet Ösvénye: a mindennapi és ünnepi I- tiszteleteknek és imáknak a Sábesz és ünnepek megtartásának szabályait tárgyalja.

II. Ismeretet, tudást tanít: a sechitának, a megengedett és tilos eledeleknek, bálványimádás, kamat és uzsora tilalmának, a tisztaságnak, fogadalmaknak, szülők és mesterek tiszteletének, a Tórairatásnak, jótékonyságnak, beteglátogatásnak, halottal való foglalkozásnak és a köteles gyásznak szabályait foglalja magába.

III. Segítség köve: a hazásság megkötésének és elválasztásának törvényeit foglalja magába.

IV. Jog mellvértje: A magánjog és büntetőjog törvényeit ismerteti.

A négy rend, így a maga magasztos erkölcsi felfogásával az élet minden napjának minden jelenségére, minden kicsinyesnek látszó megnyilvánulására is kiterjed és felöleli magában a zsidó embernek I- vel, önmagával, családjával és embertársaival szemben fennálló és tartozó kötelességeit.