LeDor VaDor - Online Zsidó TV

Rólunk

Az oldal által, századunk hazai zsidó nemzedékét mutatjuk be és egyben bölcseink szavait juttatjuk el a kedves nézők felé.

 

Küldetésünk:

  • A hazai zsidó nemzedék tanításainak  megőrzése a jelen és a  későbbi nemzedékek számára.
  • A zsidó hitélet felvirágoztatása és megszilárdítása.
  • Interaktív tanulás kialakítása.
  • Rabbik, illetve rabbik és a közösségek közti kapcsolat megerősítése.
  • A Tórában rejlő bölcsességek felszínre emelése a tanulók számára.
  • Minden nap, zsidó és nem zsidó emberek számára lehetőséget biztosítani, hogy  munkájuk mellett tanuljanak egy cseppnyi bölcsességet a Tórából.


Itt szeretném leírni, hogy egy régi álmom valósult meg ezen oldal megalapításával, hiszen egy számomra nagyon nemes küldetésben vehetek részt.

Lehetőség nyílik minden felnőtt és gyermek számára, hogy hazánk összes rabbiját és “bócherét” megismerhesse és egyenesen tőlük tanulhasson.

Állandó köszönettel tartozom, a hazai Rabbiknak és a lelkes Tórát tanuló fiataloknak, akik nap mint nap hozzájárulnak, ahhoz hogy az oldal fennmaradjon és tovább virágozzon.

 

Adja az Ö- való, hogy az oldal betölthesse nemes küldetését és ezáltal a magyar zsidóság még nagyon sokáig fennmaradjon és a Tóra felé fordítsa figyelmét!