LeDor VaDor - Online Zsidó TV

Ünnepek

Szombatunk szociális intézmény, amelyet tőlünk átvettek a művelt társadalmak és az állami törvények. Ros hásáná és Jom kipur főimáiban az emberiség megtisztulásáért és boldogságáért fohászkodunk. Zsinagógai naptárunknak egyéb kiemelkedő napjai, történelmi öröm- és gyásznapjaink, a múltnak jelentős emlékeit őrzik s adják át a következő nemzedékeknek.

Pészachkor, Chanukkakor, Purimkor föllángol a múltnak minden fölszabadulása, minden öröme, a jelennek minden reménye. Tisobeovkor fölzokog Izrael múltjának minden fájdalma, jelenének minden aggodalma.

Forrás: Hahn István,  Zsidó ünnepek és népszokások