LeDor VaDor - Online Zsidó TV

Pészách

A Széder-estén a Tíz csapás felsorolásakor ujjunkkal kicseppentünk egy-egy csepp bort a serlegből. Miért?

Mivel a Nádas-tengernél emberek pusztultak el, mi megfogadjuk Salamon intelmét: Ellenséged elbukása fölött ne örvendezz (Példabeszédek 24/17). A Midrás szerint I.ten maga így szólt, mikor az angyalok Hállélba akartak kezdeni a tengernél: ” Kezem teremtményei pusztultak el, s ti örvendezni akartok?

Rabbi Akiva Éger mindig hívott vendégeket a széderre. Egyik alkalommal a vendég nagy megilletődöttségében kiöntötte a bort a fehér abroszra. A rabbi gondolkodás nélkül fellökte a saját poharát és így szólt: Jövőre új asztalt kell vennünk, ennek billeg a lába!

Frölich Róbert főrabbi

A macesz ereje

A chámecot és a mácát héberül ugyanúgy írják azzal a különbséggel, hogy a cháméc “chet” betűt, míg a mácá a szent “héj” betűt tartalmazza. A “héj” betűnek a számértéke 5, ami Mózes 5 könyvére utal. A Tóra tartalmazza az örök élet szellemét amit maga az Ö-való helyezett bele. A Tóratanulás képes szellemileg megtisztítani valakit a fizikai világ négy őselemének (a víznek, a levegőnek, a földnek és a tűznek) negatív hatásaitól.

A “héj” betű alsó része és baloldalt felül nyitott. Ez jelzi, hogy ennek a betűnek a spirituális energiája képes az Ö-való Fényét lehozni erre a világra, hogy mi zsidók felemeljük azt. A “héj” alsó nyitott része pedig segít elmenekülni a fizikai világ szellemi szennyezettségétől.

A “chet” betűnek amit a “cháméc” tartalmaz a számértéke 8. Nyolc az valójában kétszer négy (2×4=8), ami a fent említett négy őselem kettős természetére utal. Ez a kettősség az első ember, Ádám bűnének az eredményeképpen formálódott, mikor minden fizikai dologban a jó és rossz aspektus összekeveredett. Így mind a négy őselem egyszerre tartalmaz pozitív és negatív energiákat.

A “héj” és a “chet” betűben különbözik a “mácá” és a “chámec”. Mivel a “héj” a Tóra spirituális erejéhez kapcsolódik a “chet” pedig a fizikai dolgok kettős természetére utal (jó és rossz együtt fordulnak elő bennük), így Pészách ünnepén ha “mácá”-t eszünk képesek leszünk a “chámec” spirituálisan tisztátalan oldalát megsemmisíteni.

A “héj” betű két másik héber betűből tevődik össze, a “dáled”-ből” és a benne található “jud”-ból. Mivel a “héj” tartalmazza a “dáled”-et, aminek a számértéke 4, így kapcsolódik a négy őselem pozitív spirituális oldalához. A “héj” magában foglalja azonban az ötödik elemet is ami nem más, mint a “jud”, az Ö-való Szelleme. Így a “jud” képes a négy őselem negatív spirituális aspektusát megsemmisíteni, amit a “chámec” “chet” betűje képvisel.

Miért fontos maceszt enni Pészáchkor?

Mert ha maceszt, “mácá”-t eszünk Pészáchkor, akkor aktiváljuk a “héj” betű erejét, és a benne lévő “jud”-dal, az Ö-való betűjével képesek leszünk megszentelni az egész fizikai világot magunk és mások körül!

Lefkovics Kornél & Rabbi Nachman miBreslov

A két szó között a különbség, a héj és a chet betű, avagy a számértékük közti különbség, a 3. A cháméccal kapcsolatosan három tilalmat ismerünk: nem szabad enni, tulajdonolni és hasznot (örömöt) húzni belőle. A mácával kapcsolatban három dolgot tapasztalunk: nem volt ideje megkelni, nincs benne élesztő és nincs íze. A Tóra pedig szintén háromszor utal gyakorlatilag ugyan arra egy mondatban (5Mózes 16:3): ne egyél kovászost, kovásztalant egyél, a sanyarúság kenyerét edd. Tehát szinte mindegy, hogy mi a különbség a mácá és a chaméc között, a lényeg (“a macesz ereje”), hogy megemlékezz azáltal, hogy különbséget teszel. A sanyarúság kenyerének valódi értelmét Te adod meg azáltal, hogy tartalommal, mesével töltöd meg.

Büchler András

Miért a gyermek keresi meg az afikomant?

A széder este elején az asztalon levő három pászka közül a középsőt a házigazda kettétöri, a kisebbik felét a helyén hagyja, míg a nagyobbik felét elrejti, melyet a hagyomány szerint a gyerekek keresnek meg az este folyamán.

A világot sokszor olyan töröttnek érezzük, mint ezt az összetört pászkát, és a széder végén a gyermekeink visszahozzák nekünk ezt a részt. Így ők tudják egésszé tenni, újból összerakni ezt a „törött” világot, a mi világunkat. Ők tesznek egésszé bennünket is. A világ is csak akkor teljes, ha ez az összhang megvan. Ez az igazi megváltás, és csak így juthatunk el jövőre Jeruzsálembe.

Radnóti Zoltán Rabbi

I-ten megtorolta az egyiptomiakon mindazt amit a zsidókkal szemben elkövettek!

Kényszerítették az izraelitákat, hogy folyton vizet merítsenek az egyiptomi marhák megitatása céljából, ezért I-ten vizüket vérré változtatta.

Egyiptomiak kora reggel kizargatták a zsidókat ágyaikból és munkába állították őket, így I-ten békákat küldött rájuk, mely ellepte ágyaikat is, így nem tudtak pihenni.

Nem engedték, hogy az izraeliták tisztálkodjanak, így az Ö- való férgeket küldött rájuk.

Kényszerítették az izraelitákat, hogy számukra vadakat ejtsenek, így dögvésszel sújtotta az Ö- való a mezőn levő marháikat.

Nem engedték, hogy izrael fiai meleg vízben fürödjenek és ápolhassák testüket, ezért fekéllyel sújtotta őket az Ö-való.

Az egyiptomiak kövekkel dobálták a zsidókat, azért jégesővel sújtotta őket a Jó I- ten.

Izraelitáknak trágyát kellett hordaniuk a szántóföldekre, ezért a sáska tönkre tette  földjeiket.

Egyiptomiak sötét börtönbe zárták az izraelitákat, ezért I- ten hozott rájuk sötétséget.

El akarták pusztítani Izraelt, I-ten elsőszülött népét, ezért I- ten elpusztította Egyiptom minden elsőszülöttét.

Balog Dániel

Mi legyen Pészách után?

Épphogy vége Pészáchnak, s máris magunk mögött hagyjuk a 8 napon keresztül elfogyasztott máceszt és visszatérünk az egész évben jól megszokott chámec evéséhez.

Belegondolt e már valaki ezen folyamat fordítottjába? Vagyis mi lenne, ha nem a chámechoz hanem a máceszhoz térnénk vissza? Mit jelent ez?

Az emberek jellemezhetők tulajdonságaik alapján.

Lehetünk öntelt, fennhéjazó, büszke, felfuvalkodott, magát többnek látó, dühös, méreggel teli, egoista és több más rossz tulajdonsággal rendelkező emberek. Azért, hogy ne váljunk ilyenekké, megemlékezünk arról, hogy rabszolgák voltunk hajdanán Egyiptomban és 8 napig a szegények kenyerét esszük:

MV/16:3

“…לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת לֶחֶם עֹנִי”

“Lo tochál áláv cháméc, sivát jámim tochál áláv mácot lechem oni…”

“Ne egyél mellette kovászost, hét napig egyél mellette kovásztalant, a sanyarúság kenyerét…”

“לֶחֶם עֹנִי”=lechem oni=lamed+chet+mem+ájin+nun+jud=30+8+40+70+50+10=208

Dolgoknak a fizikai megjelenése mutat azoknak spirituális tulajdonságaira is.

A szegénység, a sanyarúság kenyere (macesz) vékony és lapos, továbbá nincsen benne kovász, ami szerénységet, az alárendeltséget és az alázatosságot jelképezi.

Ezen tulajdonságok a három ősapa közül leginkább Jicchákra (Izsák) voltak jellemzőek (Izsák ön-feláldozása).

“יִצְחָק”=Jicchák=jud+cádi+chet+kuf=10+90+8+100=208

Pészách egy újabb lehetőség volt számunkra, hogy a bennünk fellelhető negatív tulajdonságokat átformáljuk, átalakítsuk pozitív, jó, önmagunkat és embertársainkat építő tulajdonságokra, olyanokra, amiket a sanyarúság kenyere képvisel és Jicchák ősapánk magáénak tudott. Bár fizikailag visszatérünk a chámecos élelmiszerek fogyasztásához, de a fő kérdés, hogy valóban jóra használtuk-e a nyolc nap alatt elfogyasztott mácesz erejét? Lelkileg és spirituálisan Pészách után vigyük magunkkal az év további részére azt a sok jót, amit a sanyarúság kenyere képvisel a fent elhangzottak szerint.

Lefkovics Kornél & Dr. Akiva G. Belk

Úgy járt el az Ö- való az egyiptomiakkal, mint egy hős hadvezér a harctéren!

Ha a hadvezér egy várost akar bevenni, először a város vizeit zárja el, így akarja megadásra bírni a város lakóit, így tett az Ö- való is, Egyiptom vizeit elzárta.

A második eszköz, amit bevet egy hadvezér, az nem más mint, a harci riadó, amellyel megfélemlíteni igyekszik a vár lakóit, így a jó I-ten is ezt tette, békákat zúdított a a lakókra, mely nagy riadalmat keltett.

Továbbá, nyíllövéseket használ az ellenséggel szembeni harcban, az Ö- való is férgeket bocsátott az egyiptomiakra, melyek mint  a nyilak úgy szúrtak.

Aztán vad ostromlókat küld a hadvezér az ellenségre, I- ten is vadállatok sokaságát zúdította rá az egyiptomiakra.

Hasonlóképpen az elzárt foglyokhoz, ahol általában pestis üt ki a háború idején, az Ö- való is dögvészt küldött Egyiptomra.

A hadvezér, ha az ellenség egyik- másik tagja a kezeibe kerül, vallatni kezdi őket kínpadon, égő vassal, hogy vallomásra bírja őket és megtudja a város gyenge pontjait, az Ö- való is fekéllyel sújtotta az egyiptomiakat.

A támadók hatalmas köveket dobnak le a vár faláról a városban levőkre, I- ten is jégesővel vegyes köveket dobott le az égből.

Miután a várat bevette, mint a sáskaraj úgy tódul be a városba, I- ten is tömérdek sáskát küldött Egyiptomra.

Ha foglyokat ejtenek, sötét börtönbe zárják őket, I- ten is sötétséget hozott Egyiptomra, úgy hogy meg sem mozdulhattak, minta csak börtönbe lettek volna zárva.

A támadók nagy öldöklést visznek végre a harctéren, az Ö- való is megölte Egyiptomban az elsőszülötteket és nem volt ház melyben halott nem lett volna.

Balog Dániel

Széder esti külön kiadás!

Mivel a breslovi Rabbi Nachmannak ezen hónap, vagyis Niszán elsején volt születésnapja és nevének gemátriája megegyezik Pészáchal (148 = נחמן = פּסח), illőnek tartom, hogy a Széder este egyes jelenetével kapcsolatban tőle hozzak tanulást, így aki elolvassa az talán mélyebben át tudja élni a kivonulás estéit.

Kádés

Széder este óriási mértékű Schina (I-teni Dicsfény) szabadul világunkra, mellyel többek között a kóser bor fogyasztásával és áldásainak elmondásával kerülhetünk kapcsolatba. Mind a babilóniai, perzsiai, görög és római száműzetés olyan mély nyomokat hagyott a zsidó népben, hogy képesek voltak eltávolodni HáSemtől. A 4 pohár bor ezeket az spirituális energiákat állítja helyre és tünteti el a távolságot köztünk és fordítja szorossá a  kapcsolatunkat HáSemmel.

Urchác

Az áldás nélküli kézmosás érdekes része az estének. Miért fontos ez? Tudni kell, hogy az első fizikai dolog amit az Ö-való teremtett a semmiből az a víz volt. Minden más a teremtésben a valamiből valami volt, aminek a kiindulópontja a víz. A víz pozitív és szent felhasználása a széder este folyamán megerősíti bennünk azt a hitet, hogy az Ö-való a világot a semmiből teremtette és tartja is fent folyamatosan. A macesz egyik összetevője is víz, és ha belegondolunk, hogy az emberi szervezet kb. 70%-a szintén víz, akkor ezek felerősítik egymást és hitünket.

Kárpász

A kárpász a földből származó étel így piszkos és mosás nélkül nem fogyasztható. A föld képviseli a szellem és spiritualitás legalacsonyabb fokát míg az ebből származó étel azt, hogy soha nem szabad kétségbe esni. A kárpász továbbá a szegények eledele is akinek nem telik húsra. Sós vízbe mártva megfelelő áldással (boré prí háádámá) erősítjük hitünket HáSemben, hogy Ő majd gondoskodik mindenről amire szükségünk lehet.

Mágid

Az egyiptomi kivonulás elbeszélése tórai, bibliai parancs! Nachman tanítja, hogy a cádikokról (igaz emberekről) szóló történetek és mesék felébresztik az ember szívét és közelebb vágyódnak az Ö-valóhoz. Ezért is van megparancsolva nekünk, hogy meséljük el minél részletesebben a kivonulás történetét, hogy magasztos spirituális energiákkal körbevéve újból egyesüljünk HáSemmel.

Fontos megemlíteni a chamec helyett a macesz (mácá) evést. A chamec chettel kezdődik (חמץ), aminek számértéke 8, vagy 2×4. A négyes szám a tűz, víz, föld, levegőre utal a fizikai és szellemi világban egyaránt. Chamecot fogyasztva az ember azt gondolhatná tévesen, hogy ezek az erők irányítanak. Ezzel szemben a mácá (מצה) hé betűvel végződik és számértéke 5, utalván Mózes 5 könyvére amit az Ö-valótól kaptunk, vagyis fogyasztásával valljuk, hogy HáSem irányít.

A másik fontos dolog megemlíteni a Pészách áldozatot. Minden dolog lelkének egy része, spirituális lényege benne található a dolog fizikai létében. A bárány ez egyiptomi kultúrában istenségnek számított, ezért lényegét, a bálványt el kellett pusztítani, megölni, megsütni és elfogyasztani. Így lehetett a legalacsonyabb fizikai dolgot a legmagasabb szellemi szolgálatra használni.

A harmadik fontos része az estének a keserűfű, a máror evése. Jelképezi azt, hogy bármilyen keserű is legyen vagy keserűnek tűnjön (chasz veshalom) életünk, környezetünk, világunk, nem jelenti azt, hogy nekünk is úgy kell érezni magunkat. Szent szolgálatba állítván a marort a keserű is megédesül, ahogy a charószettel (alma, bor és dió egyveleg) keveredik.

Nircá

Az este megelégedettséggel és pozitív előremutatással ér véget és abban a hitben, hogy mind fizikailag és mind szellemileg felkészültünk arra, hogy 7 hét múlva megkapjuk a kivonulásért járó igazi jutalmat Sávuotkor, magát a szent Tórát!

Kívánok mindenkinek igazi fizikai és szellemi felkészülést és feltöltődést, adja az Ö-való, hogy a Széder estékkel felemelhessük magunkat és kapcsolatba kerülhessünk Teremtőnkkel mindaddig, míg nem válik mindenkinek egyértelművé és tisztává, hogy HáSem uralkodik mindenek felett!

Lefkovics Kornél

Korábbi híreink

Fel az oldal tetejére