LeDor VaDor - Online Zsidó TV

VI. fejezet

Az igaz emberek díszei!

A szépség, a jó megjelenés, megnyerő fellépés, – a testi erő, a gazdagság,a tisztelet, a bölcsesség, a boldog öregkor és a gyermekek, mindegyik külön alkalmas arra, hogy embertársainknak hasznára váljék.

Jó megjelenésünkkel, megnyerő fellépésünkkel , sokat tehetünk embertársaink érdekében, gazdagságunkból juttathatunk a szegényeknek, a tisztelet tekintélyt ad és a tekintély sok zárt ajtót  kinyithat,a bölcs tanács sok meggondolatlan lépést hárít el felebarátunkról, az öregkor tapasztalat, gyermekeinket pedig a helyes nevelés teszi a társadalom hasznos tagjaivá.

Ha így élünk az élet javaival és nem önzően, akkor méltóak leszünk rá, hogy ősz fejünket,  mint a becsület koronáját tiszteljék, mert az emberszeretet útján találtuk.

Balog Dániel & Pirke Ávot: VI. fej., 8.misna, R. Simon